Skärpt straff för hiv-spridare

KRISTIANSTAD. Hovrätten skärpte i dag straffet för den 25-årige man från Kristianstad som smittat två kvinnor med hiv. Han får nu sex års fängelse i stället för fem som tingsrätten dömde honom till. Hovrätten dömde honom också till livstids utvisning efter avtjänat straff.
Domen omfattar två kvinnor som smittats med hiv sen de haft oskyddade samlag med 25-åringen. Den ena av dem var bara 16 år när förhållandet inleddes. Hovrätten anser att mannen varit medveten om att han riskerade att smitta de unga kvinnorna. Under rättegången kom det också fram att 25-åringen informerats av läkare att han troligen smittat en annan kvinna med hiv en vecka innan han inledde en relation med den ena av de två kvinnorna som var målsägande under rättegången. Mannen döms för grov misshandel som, enligt hovrätten, är så allvarlig att den har ett straffvärde på åtta år. Men eftersom han ska utvisas sänker rätten påföljden till sex års fängelse. Läkare har konstaterat att mannen har smittat ännu fler kvinnor som valt att inte polisanmäla honom.