Skogsägare ska få statligt stöd för återplantering

Nu har Skogsstyrelsen lämnat ett förslag till regeringen om stöd till skogsägare för nyplanetering av skog efter stormen.
Enligt förslaget är det dom skogsägare som har mer än en halv hektar att plantera som ska få del av stödet och de som planterar lövskog ska få mest pengar.

Tomas Thuresson som är skogsskötselchef på Skogsstyrelsen förklarar att de föryngringsmetoderna kostar mer bland annat på grund av viltstängsel och att själva plantorna är dyrare.
Skogsstyrelsen har räknat med två olika alternativ. Det ena skulle kosta statskassan 500 miljoner kronor och det andra 800 miljoner.
Tanken med båda förslagen är att den totala kostnaden för skogsägaren ska vara densamma oavsett om man planterar barr- eller lövskog.
Den kostnaden kommer att bli drygt 8 100 kronor eller 10 400 kronor per hektar, beroende på vilket förslag regeringen väljer.
Själva bidraget kommer därför att bli mellan dryga 3 000 kronor och nästan 23 000 kronor per hektar.
När regeringen kan fatta beslut i frågan är ännu inte klart.