Stöd till återplantering efter stormen

Nu har Skogsstyrelsen lämnat ett förslag till regeringen om stöd till skogsägare för återbeskogning efter stormen

Enligt förslaget är det dom skogsägare som har mer än en halv hektar att plantera som ska få del av stödet.

Bidraget kommer att bli mellan dryga 3 000 kronor och nästan 23 000 kronor per hektar beroende på bland annat vad man planterar.