Flera husägare drabbade av svamp

Allt flera hus i Skaraborg har den senaste tiden angripits av den aggressiva hussvampen. - Det har varit en enorm ökning den senaste tiden, konstaterar teknikern Alf Landström på Anticimex i Skövde.
Anticimex:s tekniker har aldrig haft så mycket att göra som just nu. Bara den senaste månaden har ett tio-tal husägare i Skaraborg drabbats av hussvampen. På 80-talet var siffran densamma under ett helt år. För den som drabbas kan det gå så illa att hela huset måste rivas eller eldas upp. Alf Landström säger att den moderna tidens leverne ökar risken för att svampen ska få fäste i huset. - Tilläggsisolering och isolering av golvbjälklagen till krypgrunden ökar risken för svamp. Han råder husägarna att bygga sitt hus så att alla delar, till exempel vinden, är åtkomliga för inspektion.