Americas Cup flyttas längre ut i sundet

Arrangörerna av förtävlingen till Americas Cup kan inte hålla seglingarna där man vill i Öresund. Sjöfartsverket kräver att seglingarna flyttar från kusten ut till mitten av Öresund, där man inte kan följa seglingarna från land.

Ursprungligen ville man hålla förtävlingen till Americas Cup i Lommabukten. Men där skulle tävlingsområdet alltså korsa farleden för fartyg till Malmö hamn och Flintrännan.

Sjöfartsverket har nu hänvisat Americas Cup till vatten en mil längre ut i Sundet, på gränsen mellan Sverige och Danmark.

Americas Cup å sin sida vill att sjötrafiken ska gå genom Drogden på den danska sidan, och att fartygen som ska in till Malmö hamn kan vänta tills seglingarna är över.

Det är länsstyrelsen som tar beslut om att avlysa vatten, men säger Sjöfartsverket nej, så blir det så.