Rusning till hemvärnet, ett utslag av rysskräck?

7:41 min

Intresset för hemvärnet har ökat markant i Sverige det senaste halvåret. Ett samband kan ses med utvecklingen i Ukraina och nu senast kränkningen av svenska gränser.

I slutet av februari i år blev situationen i Ukraina betydligt värre än den varit tidigare. Ungefär samtidigt började antalet intresseanmälningar till hemvärnet att öka rejält. Totalt i landet låg de förra året på kring 30 i veckan, i år är siffran kring 100 i veckan. Den senaste helgen, efter ubåtsjakten i Stockholms skärgård, kom det in hela 80 anmälningar.

Överstelöjtnant Bengt Fransson är chef för Hemvärnet i Örebro-Värmland. I P4 Värmland i eftermiddag förklarade han hur hemvärnet arbetar, och vad det ökade intresset betyder för organisationen.