Dålig lönsamhet enligt bönderna

En majoritet av de svenska bönderna tycker att lönsamheten i den egna verksamheten är dålig eller mycket dålig. En viktig orsak är lågpriskonkurrensen inom handeln. Det visar den senaste så kallade lantbruksbarometern från LRF.

- Lågpriskonkurrensen inom livsmedelshandeln gör att bönderna har svårt att få rimligt betalt, säger Lars-Göran Petterson, vice förbundsordförande i LRF.