Karlstad ska minska utsläppen

Karlstads kommun ska minska utsläppen av växthusgasen koldioxid med 7.400 ton om året. Det framgår av Naturvårdsverkets sammanställning över miljöeffekter i drygt hundra hittills genomförda lokala investeringsprogram.

Karlstad har fått 40 miljoner kronor i statligt bidrag för sina lokala miljöinvesteringar och de sammanlagda miljöinvesteringarna uppgår till drygt 163 miljoner kronor. Minskningen av utsläppen med 7.400 ton koldioxid per år motsvarar de genomsnittliga utsläppen från 2.600 personbilar. Minskningen sker bland annat genom utbyggnad av fjärrvärmen.