Skoldaghem bör flyttas

Björkskolans skoldaghem bör få flytta till Labanskolans lokaler i Stabby Backe i Uppsala. Det tycker socialnämnden som nu har skrivit till kommunstyrelsen.
Som Upplandsnytt berättat tidigare har Björkskolan länge haft problem med sina lokaler - nu tvingas eleverna vara inne på rasterena eftersom den tillfälliga lokalen saknar skolgård. Socialnämnden tycker att Björkskolan borde få flytta till Stabby Backe eftersom Labanskolan sagt upp lokalerna där.