Minskad vinst för Nokia

Finländska telekomföretaget Nokia redovisar en vinst före skatt på 1 313 miljoner euro, drygt 12 miljarder kronor, för årets första kvartal.
Motsvarande period i fjol var resultatet 1 485 miljoner euro eller närmare 13,6 miljarder kronor. Omsättningen uppgick under perioden till cirka 64,2 miljarder kronor, en försämring med omkring 9 miljarder året före.