Det ska bli speciella klasser för de duktigaste eleverna

Det ska bli nya regler för grundskolan.Det är de skolor som har klasserna ett till nio.I framtiden kan det bli svårare att komma in på vissa av skolornas klasser.Det bestämde personal på myndigheten Skolverket idag.

På senare år har det blivit allt vanligare att det finns speciella klasser för de som är intresserade av idrott, konst eller musik.
Där kan eleverna få lära sig extra mycket om just det ämne som de har valt.
Men det har varit osäkert vilka regler som ska gälla för de klasserna.
Har alla elever rätt att gå i en sådan specialklass eller är det bara de duktigaste?

Idag sa Skolverket att skolorna får göra särskilda tester av de elever som vill gå en en specialklass.
Till exempel kan skolan göra så att bara de som hoppar högst får gå i en höjdhopparklass.
Och bara de duktigaste målarna får gå i en konstklass.

Men det ska vara förbjudet att göra sådana tester i andra ämnen.
Vissa skolor har ju speciella klasser för de som vill lära sig extra mycket om olika språk eller matematik.
Men Skolverket säger att det är förbjudet med tester i de ämnena.
Alla elever ska ha rätt att få komma in i språkklasserna och matematikklasserna.