Många problem med vattenfyllda vägar

Översvämningarna fortsätter ställa till det i bland annat trafiken.

Enligt Trafikverkets pressjour är fortfarande Rollsbomotet på E 6.an avstängd på lördg eftermiddag.

Det går inte för dem som kommer norrifrån att åka in till Kungälv den vägen för tillfället.

På E6.an söder om Göteborg är det problem med vatten på vägbanan både vid Torrekullamotet och vid Kålleredsmotet, där får man begränsa hastigheten.

Samma gäller på Söderleden mellan Mölndal och Västra Frölunda. På ett par ställen bland annat vid Sisjömotet finns det vatten på vägbanan. Trafikverket uppmanar till försiktighet när man kör på Söderleden.

Söder om Varekil på Orust är väg 160 avstängd och det gäller också väg 734 öster om Varekil.

I Bohuslän är det många mindre vägar som fortfarande är översvämmad och inte farbara.