Klimatgrupp från EU-mötet

En expertgrupp, förmodligen på regeringsnivå, ska omgående tillsättas för att inleda samtal mellan EU och USA om klimatförändringar och Kyotoavtalet.
Beslutet togs av EU:s ledare och USA:s president Georg Bush vid den middag som hölls i anslutning till toppmötet på torsdagskvällen i Göteborg. Expertgruppen ska bestå av en representant från USA, en från kommissionen och en från EU:s ordförandeland, till att börja med alltså Sverige