Anställda får gå från Emballator Mellerud Plast AB

Sex till sju personer får gå från företaget Emballator Mellerud Plast AB.  Det blev klart när MBL förhandlingarna avslutades idag.

Emballators VD Björn Wilhelmsson säger till Sveriges Radio Väst att det är de kraftigt ökade råvarupriserna som är den största orsaken till uppsägningarna och att att man på senare tid märkt en viss avmattning.
Emballator är en av nordens största tllverkare av plastprodukter och hade en vinst för 2004 på 13,5 miljoner kronor.