Örebro först i Sverige med fossilfria placeringar

1:22 min

Örebro kommun har som första kommun i Sverige tagit beslut om att sluta placera pengar i företag som håller på med fossil energi som olja, kol och bensin. Beslutet är ett led i att bli en miljövänligare kommun.

– Kommunen har beslutat om ett miljöprogram som säger att kommunen ska minimera miljöpåverkan både lokalt och globalt och därför ska kommunens kapitalplaceringar leda i samma riktning, säger Mats Rodenfelt som är kommunens finanschef.

Över en och en halv miljard kronor har Örebro kommun placerat i olika fonder och företag. Det handlar mestadels om pengar som är avsatta för de anställdas framtida pension.

Men pengarna får inte placeras i vad som helst. Sedan tidigare har Örebro kommun satt stopp för placeringar i vapen, tobak, spel, krigsmateriel och pornografi, och sedan första september gäller det också fossilenergi, som exempelvis olja och kol.

Och trots att nya placeringspolicyn gällt en kort tid så har den gett effekt.

För att stärka de miljövänliga placeringarna har Örebro kommun också öppnat upp möjligheten för andra placerare att satsa pengar i kommunens miljömärkta investeringsprojekt, genom en grön obligation.

– Det har varit väldigt positivt gensvar på den, säger Mats Rodenfelt.