Storuman

Kommunen har inte agerat olagligt enligt kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om verkställighetsförbud mot att genomföra planerna för Entré Storuman.

Det är sju personer överklagat kommunens beslut att bygga affärslokaler åt XL Bygg.

Kammarrätten skriver i domen att det inte finns tillräckligt starka skäl som tyder på att genomförandet av Entré Storuman är olagligt.

Det blir nu förvaltningsrätten som avgör själva sakfrågan om beslutet är rätt eller fel.