Granskning av operationsstopp

Socialstyrelsen ska granska det veckolånga operationsstoppet på Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Med kort varsel har Socialstyrelsen i Malmö bestämt att under nästa vecka besöka sjukhuset och intervjua sjuksköterskor och läkare om bakgrunden till krisen inom operationsverksamheten. Operationsstoppet som ledde till att ett 50-tal patienter fick sina planerade operationer framflyttade hävdes igår.