Stor konferens om naturresurser i Östersund

I mitten av juni hålls en internationell forskningskonferens i Östersund om hur människan kan uppleva, bruka och skydda naturresurserna.

Konferensen, som är årligen återkommande och den här gången alltså hålls i Östersund, väntas ha runt 500 deltagare från hela världen. Bland ämnena märks ekoturism, regional utveckling, uthålligt skogsbruk och viltförvaltning.

Kungen kommer att vara öppningstalare vid konferensen, som hålls vid Mittuniversitetet 16-19 juni.