Försvarets lönekontor till Boden

Regeringen beslöt på torsdagen att försvarets fem lönekontor långsiktigt ska koncentreras till Boden. De fyra övriga kontoren i Visby, Karlsborg, Karlskrona och Stockholm läggs ned. Personalstyrkan vid lönekontoret i Boden kommer att fördubblas från dagens drygt 50 till 100 anställda.

Personalstyrkan inom Redovisnings och lönekontorsverksamheten ska bantas från dagens 300 anställda till 100. Två anledningar gör det möjligt att klara uppgiften. Dels att det totalt blir färre anställda inom försvaret, dels att rutiner och datorsystem utvecklas. 

Successiv förändring
Chefen för Försvarsmaktens logistik Åke Jansson säger till Norrbottensnytt att verksamheterna på de fyra andra orterna som idag har lönekontor ska trappas ned successivt innan de stängs. Parallellt med det så ska verksamheten i Boden trappas upp.

Omställningen av verksamheten inom lönekontoren inleds först vid årsskiftet, men klart är att det på sikt kommer att det blir fler personer i Boden med de här arbetsuppgifterna. De får överta de övriga kontorens uppgifter, vilket är ett led i försvarets rationalisering.

Turordningsregler gäller
Det blir alltså fler jobb i Boden, men det behöver inte betyda nyanställningar. Turordningsreglerna ger uppsägningshotade med likartade arbetsuppgifter förtur - i första hand gäller det dem som jobbar i Boden, i andra hand inom försvarsmakten som helhet.