Fyrhjulingarna orsakar stora skador

1:48 min

Antalet fyrhjulingar i länet har ökat kraftigt de senaste åren. Idag finns det 6 600 registrerade i trafik, men det är få av de som har den dispens som krävs för att köra fyrhjuling i terrängen.

Få dispenser är utfädade för fyrhjulingar i terrängen, berättar Josefine Strand vid länsstyrelsens naturvårdsenhet i Norrbotten.

– Vi har bara cirka 100 dispenser utfärdade i länet, säger Josefine Strand.

I förhållande till hur många fyrhjulingar det finns i länet så är få dispenser utfärdade. Antalet fyrhjulingar har sedan 2009 ökat med ungefär 500 varje år och idag finns minst 6 600 fordon i bruk.

Men för att köra fordonen i terrängen krävs i de allra flesta fall dispenser, nästan ingen får köra i terrängen, inte ens på egen mark. Renskötare och räddningstjänst är exempelvis de som får köra i terräng utan dispens.

Fordonen sätter sina sina spår visar de bilder som Josefin Strand har. Sönderkörda leder med djupa spår gör att det blir klagomål.

– Vi får klagomål från fjällvandrare som menar att den storslagna fjällmiljön förstörs av de många spåren. Men det kommer också klagomål från kust och inland från bland annat markägare som fått mark sönderkörd, säger Josefin Strand.

Förutom klagomålen blir det också lånvariga eller bestående påverkan på marken

– Det blir stora skador. I Norrbotten växer inte så mycket och det tar lång tid innan de sår som uppstår läker, säger hon.