P4 Morgon

Naturen som klassrum

1:30 min

Lärare i Ljungby får testa på utomhuslektioner med Naturskyddsföreningen. Man vill visa på fördelarna med att flytta ut undervisningen.

Magareta Jonsson är mellanstadielärare och tycker bara det är postivt med lektioner i skogen. 

– Det är jätteviktigt att vi får ut våra barn i naturen, de är inne alldeles för mycket. Att lära dem att tycka om och komma ut i naturen.

Vad ger det för effekter?

– Barnen är vädigt nyfikna och intresserade. Det vi tittar på ute kan vi knyta an till det i klassrummet. Och då ger det dem en förståelse som de kanske inte får annars sgäer Margareta Jonsson.