Förskolechef befarar att husbygge kan ge barnen hörselskador

Buller från husbyggen runt förskolan Riddarsporren i Visby kan ge hörselnedsättningar, skriver förskolans chef till bland andra ordföranden för byggnadsnämnden och barn- och utbildningnämnden.

Förskolan ligger på gamla A7 området och sedan  skolstarten byggs det mittemot skolan, vilket fört med sig högt buller och vibrationer. Det har enligt förskolechefen lett till att barnen och deras föräldrar blivit oroliga.

En hörselpedagog har också varit på skolan och konstaterat att om den höga ljudnivån är kvar kommer det att finnas barn som får hörselnedsättningar.

Skolan vill nu bland annat ha svar på vilken hänsyn som tagits till bullret när husprojektet planerades.