Genomklubbad investeringsbudget i Eskilstuna

Igår klubbades Eskilstuna kommuns investeringsbudget fram till år 2010 igenom

I investeringsbudgeten som klubbades igenom igår visar det sig att Eskilstuna Kommun vill satsa på mer cykeltrafik, reparera kajen längs ån, sasta på att rusta upp centrum och bygga om parker. Det ingår också en upprustning av Västeråsvägen, den väg som från Tunavallen leder fram till det nya shoppingcentrat som öppnade idag. Kommunen begär tio miljoner av fulmäktige under två år för att göra trafiken säkrare där.