Svensk lönenivå för inhyrda på Volvo

Efter avslöjandet för en knapp vecka sedan att Volvo i Göteborg har haft underleverantörer som betalat sina anställda i Sverige löner på 10 kronor i timmen så har en översyn gjorts av arbetsförhållandena för den personal som hyrs in på Volvos fabrik i Olofström.

Enligt företagsledningen visar genomgången inte på några missförhållanden.

– Vi har genom vår inköpsavdelning fått säkerställt att den personal som hyrs in här i Olofström arbetar under de kollektivavtal som finns, säger Jonas Knutsson, informationschef på Volvo i Olofström.

Volvo i Olofström har drygt 2 500 anställda och det är när nya maskiner ska installeras som företaget tar hjälp utifrån.

Andelen inhyrd personal varierar men ligger mellan 50 och 100 personer och liknande problem som uppdagats på Volvos Torslandafabrik har inte framkommit efter granskningen i Olofström.

– Vi kan efter vår översyn konstatera att de konsulter och entreprenörer som är inne i verksamheten har en lönenivå och arbetsförhållanden som överensstämmer med svensk standard, säger Jonas Knutsson.