Bättre lönsamhet för länets bönder

Bönderna i Västmalands län hade lite bättre lönsamhet i fjol än året innan. Det framgår av årets ”Lantbruksbarometer”, en enkätundersökning som görs varje år bland Sveriges bönder.

Det är grisproducenterna som drar in de största intäkterna, vilket också gynnade många spannmålsbönder, som säljer spannmål till grisproducentarna.

En som därigenom troligen undvek förlust under fjolåret är spannmålsbonden Lars Wretlund i Galttegen, strax sydväst om Västerås:

- När vi såg att priserna sjönk så blev man orolig. Men när vi började tröska och såg att det blev en hög skörd då blev resultatet ungefär oförändrat, trots att vi befarade det värsta.

Enligt Lantbruksbarometern så är hela 91 procent av bönderna nöjda med jobbet. Trots det vill bara 39 procent rekommendera unga att välja jordbruk i dag.

En orsak till det kan vara osäkerheten inför EU:s nya jordbruksstöd. Stödet är inte längre kopplat till hur mycket man producerar, utan hänger ihop med hur stor areal man har.

Det är ett märkligt system, tycker Lars Wretlund:

- Vi lever på spannmålsproduktion, och den fick lägre stöd. Jag tycker att det ska vara som innan, då stödet var kopplat till hur mycket man producerade, säger Wretlund till P4 Västmanland.

Lantbruksbarometern har vänt sig till över 4 000 lantbrukare i Sverige, och det är LRF, LRF Konsult och Föreningssparbanken som står bakom den.

De västmanländska bönderna svarar i högre grad än riksgenomsnittet att de vill satsa på andra verksamheter vid sidan om lantbruket. Länet ligger här näst högst i landet. Det kan handla om turism, hästar eller entreprenadverksamhet.