Rök utan eld när tågpassagerare fick evakueras

Passagerarna på ett tåg från Kristinehamn till Göteborg fick evakueras efter att det börjat ryka i loket.

Efter att rök upptäckts i loket stannade persontåget i Köpmannebro och passagerarna fick sätta sig i den bakersta vagnen och sedan evakuerades de med bussar.

Det blev stopp i all tågtrafik mellan Mellerud och Åmål under flera timmar. Men det var ingen brand och det var aldrig någon fara för passagerarna.

Under eftermiddagen började tågen gå igen, efter att tåget som drabbats av kraftig rökutveckling hade dragits undan. Vad som orsakade röken i lokets maskinrum är oklart.

– Tåget var helt nyreviderat och alltså i bra skick. Det var första turen efter ett nära halvårslångt underhållsarbete, säger Lars Yngström, vd vid operatören Tågab.