Stillaliggandebidrag i sikte för länets fiskare

De Blekingefiskare som fiskat torsk öster om Bornholm bör få ett stillaliggandebidrag under en del av sommarens torskfiskestopp. Det rekommenderar EU-kommissionens handläggare i frågan, enligt en välunderrättad källa i Bryssel.

I Blekinge är det cirka 75 fiskebåtar som kommer att få bidraget.

Fiskestoppet för fiske efter torsk öster om Bornholm träder i kraft den 1 maj och varar i fyra och en halv månad eller 19 veckor.

Bidraget är inte tänkt att betalas ut under hela tiden utan täcker bara den förlängning av fiskestoppet på åtta veckor som EU:s fiskeministrar beslutade om före jul.

För de båtar som fiskat torsk i beståndet väster om Bornholm utgår inget bidrag. Där får torskfisket fortgå även efter den 1 maj.

EU-kommissionens definitiva beslut kommer i nästa vecka.