Elitklasser får ha antagningsprov

Skolverket har godkänt att grundskolor skapar elitklasser genom särskilda antagningsprov. Det gäller klasser med inriktning på idrott och estetiska ämnen som musik, bild och dans till exempel.

Karl- Gunnar Sandahl, chef i Vä skolområde i Kristianstad, med flera idrottsklasser, säger att de har haft idrottsliga prov och att de gjort intervjuer med de som söker.

– Sedan har vi försökt utröna elevernas verkliga intresse för det här. Intagningen grundar sig på en samlad bedömning av allt, hävdar Sandahl.

Idrottar varje dag
Väskolan började med en idrottsklass, för några år sen. Nu finns fyra klasser: en sexa, en sjua, en åtta och en nia. Eleverna har idrott varje dag.

Till den nya klassen fanns 40 sökande, 30 kom in.

Det har blivit vanligare med såna här profilklasser över hela landet, många kommunala skolor försöker värva elever i konkurrens med friskolorna.

Barn skiljs åt
Men det är känsligt. Många föräldrar har anmält att deras barn skiljts från sina klasskamrater, för att de inte ansetts vara tillräckligt duktiga i idrott för att få gå i idrottsklassen.

I dag tolkade Skolverket de enstaka regler som finns och sa att det är tillåtet med antagningsprov, för att välja lämpliga elever. Men bara till klasser med inriktning på idrott och estetiska ämnen som musik och bild till exempel.

Inte tester för alla klasser
Det är inte tillåtet att testa elever för att skapa elitklasser i grundläggande skolämnen som språk eller matematik.

Profilklasser med inriktning på matte är bara OK om alla elever som söker dit får gå där.

Folkpartiet tycker att skolverkets beslut är snömos och hävdar att bristen på regler gör att uttagningsprov är tillåtna i alla ämnen.

Regeringen väntas förtydliga skollagen i höst. Skolministern har tidigare sagt att han inte accepterar urvalstester i till exempel matematik.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se