Stora bidrag för skogsplantering föreslås

Skogsstyrelsen föreslår att skogsägare som drabbats av stormen får stora statliga stöd för att sätta nya plantor. En del av de stormdrabbade områdena i södra Sverige har nu röjts upp och beretts för nyplantering av skog.

Förslagen gäller två olika typer av stöd för nyplantering av skog, dels för de skogsägare som vill återplantera gran, dels för lövträd som sälg, ask och ek.

I förslaget ingår också ett stöd för stängsel, som ska stänger ute rådjur och älg, som annars riskerar äta upp plantorna.

Kostar 500-800 miljoner
Det första förslaget kostar 500 miljoner kronor, medan det andra förslaget handlar om 800 miljoner kronor.

För skogsägaren är det billigare att plantera gran, som i stort sett sköter sig självt och kan gallras redan efter 10-12 år, medan lövträden kräver större arbetsinsats och kan fällas först om kanske 70-80 år.

Olika stormtåliga
Granen har ytliga rötter och stort vindfång, som gör dem stormkänsliga, medan lövträdens rötter går djupare i marken och står emot stormar bättre, säger skogsskötselchef Tomas Thuresson på Skogsstyrelsen.

– Produktionsförmågan hos gran är nästan dubbelt så stor på de här markerna jämfört med lövträd. Här måste vi göra en mix mellan vårt produktionsmål och vårt miljömål, säger Tomas Thuresson.

Kan ni styra det eller är det upp till skogsägaren själv?

– Det är upp till skogsägarna själva. Incitamentet, stöden som skogsägarna får, måste vara på den nivån att skogsägaren själv vill plantera lövträd eller ädellövträd, eftersom det är en betydligt dyrare föryngringsform, säger Thuresson.

Snabba beslut
Under stormen fälldes 137 000 hektar skog och hittills har runt 10 000 hektar rensats från och kan nyplanteras.

Nu krävs det snabba beslut från regeringen för att inte säsongen ska gå förlorad, säger Tomas Thuresson.

– Det är viktigt att komma igång så snart som möjligt, eftersom det kommer att bli stora plantbehov 2006, 2007 och 2008. Ju mer man hinner plantera på kort sikt, desto mindre blir problemen på några år sikt när det gäller att få tag på plantor. Utan att vara nationalekonom kan man säga att plantorna är billigare i år, än de kommer att vara de närmaste åren, säger Tomas Thuresson.

Skogsstyrelsen föreslår också att skogsägaren ska få fem år på sig, istället för normala tre år, för att plantera ny skog, eftersom det kommer att ta tid att rensa upp efter stormen, säger Tomas Thuresson på Skogsstyrelsen.

Inga-Lill Hagberg
inga-lill.hagberg@sr.se