Brister i våldtäktsutredningar

Det finns brister i polisens sätt att hantera våldtäktsanmälningar. Det visar den utredning som Rikspolisstyrelsen och åklagarmyndigheten har gjort i fyra län - bland annat i Västernorrland.

Det vanligaste slarvet i förundersökningarna var att allt för få personer har förhörts. I Västernorrland gällde det nära hälften av de undersökta fallen.

I väldigt få fall har den misstänkte häktats, något som borde varit vanligare enligt rapporten.
I Västernorrland är det bara i 2 av 25 undersökta fall som den misstänkte häktats.