Fiffel på Försäkringskassan

Över hundra handläggare vid Försäkringskassan är under utredning misstänkta för jäv. Fem av dom arbetar vid kassan här i länet.
Personalen misstänks ha gjort utredningar kring sig själva eller ändrat i sina egna ärenden.
Monika Tuvberger, är jurist på Försäkringskassan i Östergötland och ser allvarligt på händelserna.

Monika Tuvberger säger att detta tyder på att man inte har riktigt klart för sig vad man får och inte får när det gäller tillgången till information i Försäkringskassans datasystem.

Åtgärderna för de anställda som nu misstänks kan bli allt från åtal prövat i domstol eller att man blir uppsagd på grund av personliga skäl eller avskedad. Bedöms händelsen som mindre allvarlig kan den anställde få en varning.