Löften krävs av Medirest

Nu på eftermiddagen kommer en grupp tjänstemän från Uppsala kommun att träffa representanter från företaget Medirest för att försöka reda ut de problem som funnits med dålig mat till gamla. Från kommunens sida vill man ha försäkringar att Medirest kan garantera kvalitén på maten till gamla så att matförgiftningar undviks i fortsättningen.