NU-sjukvården har överskridit budget med miljoner

När styrelsen för NU-sjukvården sammanträdde igår så presenterades delårsrapporten till och med mars. Budgeten har överskridits med nära nio miljoner.

I den framgår det att NU-sjukvården har överskridit sin budget med nära nio miljoner för den vård som har utförts och därför så blir det svårt att leva upp till de beslutade vårdgarantierna på flera områden.

Med anledning av delårsrapporten beslutade styrelsen att ge NU-direktören i uppdrag att till maj-sammanträdet föreslå eventuella åtgärder som kan krävas för att nå ett nollresultat.