Mer makt till Region Blekinge

Blekinges politiker stärker sin makt på statens bekostnad. Från årsskiftet ska Region Blekinge kunna ta över Länsstyrelsens ansvar för frågor om länets utveckling och tillväxt.
Det räknar det socialdemokratiska landstingsrådet Marie Sällström med. Sällström har varit ordförande för den parlamentariska utredning som dragit upp riktlinjerna för Region Blekinges förnyelse, som handlar om större ansvar för exempelvis företagsstöd, vägbyggen, bredband och turism. Utredningen föreslår också att Region Blekinge ska ta över länstrafiken, något som Blekinges politiker har delade meningar om.