Många studenter har pluggat dubbelt upp

Nästan en tredjedel av de nya högskolestudenterna har läst både på gymnasiet och komvux före studiestarten. Många gör det trots att de redan har en fullvärdig gymnasieutbildning.

Förra läsåret - 2003/2004 - gällde det hela 28 procent av nybörjarna. Det visar nya siffror från SCB och Högskoleverket.

Sedan 1997 har det varit möjligt att läsa upp sina betyg på Komvux - även fast man har godkänt i sina betyg.