Studenters framtid diskuteras i Ronneby

500 företrädare för Sveriges studentkårer har samlats i Ronneby för att i fyra dagar delta i Sveriges förenade studentkårers, SFS, årsmöte som i år arrangeras av Blekinge Studentkår.

Tobias Smedberg, avgående orfdörande för SFS, säger att det är viktigt att studenterna även i fortsättningen har en stark internationell roll.

Ytterligare en fråga som är viktig är terminsavgifterna.

SFS har i dag sextionio medlemskårer vilka omsluter sammanlagt cirka 320 000 studenter i Sverige.