"Våldtäktsutredningar måste bli bättre"

Våldtäktsutredningarna är för dåliga, anser Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Det behövs bättre och fler förhör och ett effektivare sökande efter bevis anser de båda myndigheterna.

– Dessvärre är det ett antal fall där man inte ens hör den misstänkte, sedan när det gäller förhörsmetodiken borde man vara lite offensivare. Just det här offensiva förhållningssättet borde genomsyra utredningarna hela vägen, säger vice riksåklagare Catharina Bergqvist Levin.

– Bland annat är det förhörsmetodiken och det vi kallar förstahandåtgärderna som spårsäkring, husrannsakan och tvångsmedel. Sådant som kan göras mycket snabbare tror vi är en stor framgångsfaktor, säger Catharina Bergqvist Levin.

Fler borde häktas
Rapporten beskriver hur 100 våldtäktsärenden i fyra län har hanterats av polis och åklagare. I 21 av de ärendena har den misstänkte gärningsmannen inte alls förhörts. Den misstänkte häktades i 14 av fallen, och det kunde ha skett i fler fall enligt Catharina Bergqvist Levin.

– Våldtäkt ger ett minimistraff på två år. Vi har inte särskilt många brott som har ett minimistraff på två år. Jag efterlyser ett offensivt sätt att arbeta och en lite vassare syn på det här så det kommer i paritet med vad våra folkvalda säger att vi ska med för ögon på de här brotten.

Våldtäkter är särskilt svåra att utreda eftersom det ofta saknas vittnen. Därför blir det extra viktigt att ta vara på alla tänkbara bevis så snart som möjligt.

Beredskap dygnet runt
En tredjedel av de granskade våldtäkterna anmäldes över tio dagar efter händelsen, vilket försvårar utredningen. Eftersom många gör sin anmälan utanför kontorstid, så påpekar granskarna, att det är viktigt att det alla tider på dygnet finns kunnig personal som kan ta hand om ärendet.

En annan slutsats är, att den drabbade kvinnan bör få egen advokat, ett målsägarbiträde, vilket hon har rätt till. Ändå har hon inte fått det i flera av de granskade fallen.

I Dalarna, som är ett av de län som granskats, har bara en tredjedel av kvinnorna fått målsägarbiträde. Brigitte Nygren från Dalarnas kvinnojourer anser att det för en kvinna som sitter i en situation som är svår i sig så är det mycket tryggare att ha någon bredvid sig.  

– Som stöder hennes talan och åtminstone finns där, säger Brigitte Nygren till SR Dalarna. 

Det här är en av flera kritiska rapporter om brister i våldtäktsutredningar. Rikspolischef Stefan Strömberg vill se förbättringar.

– Vi ska vara självkritiska och se hur man jobbar på ett bra sätt. Vi måste vara öppna för att hela tiden bli bättre.  

Ibland har man inte ens förhört den som misstänks...

– Det förefaller inte bra. Det är klart att man ska göra det, för man ska skaffa sig ett bra beslutsunderlag, säger rikspolischefen. 

Annika Digreus
annika.digreus@sr.se