Strid om professur

En tillsättning av en professur i Lund engagerar och upprör delar av den akademiska världen. Ärendet har blivit så känsligt att tillsättningen drar ut på tiden.
Det handlar om Uppsalaprofessorn Kristian Gerner som sökt en tjänst som professor i historia i Lund. Kristian Gerner är idag professor i Östeuropaforskning vid Uppsala universitet och är tungt namn i akademiska kretsar - också internationellt. Ett enigt så kallat sakkunnigråd rekommenderade honom för tjänsten i Lund, men en annan instans, lärarförslagsnämnden bestående av lärare och studenter, petade honom från förstaplatsen bland annat med påståenden om att han har en förlegad kvinnosyn. Intryck man säger sig fått vid en intervju med honom - intryck är inte fakta menar Kristian Gerner. 25 professorer vid Lunds Universitet har i ett offentligt upprop protesterat mot lärarförslagsnämndens hantering av professorstillsättningen. Och det har framkommit att lärarförslagsnämndens petning av Kristian Gerner beror på att man velat föra fram en kvinlig men mindre meriterad kandidat till professuren. Ordföranden i lärarförslagsnämnden vill inte kommentera ärendet - det har blivit för känsligt. Rektorn för Lunds Universitet, som är den som slutligen avgör professorstillsättningen, vill heller inte kommentera hanteringen.