En Upplandsbondes tankar

Upplandsbonden är mer positiv till den nya jordbrukspolitiken, men trivs lite sämre med sin livssituation än genomsnittsbonden i landet. Och upplandsbonden vill gärna samarbeta med kollegor för att förbättra sin lönsamhet. Det framgår av LRF:s ny lantbruksbarometer.