Politikerna har tröttnat på överklagandena

Ledande politiker i kommunerna runt Umeå har ledsnat på att bygget av Botniabanan in till Umeå centrum inte börjat än. Miljöorganisationernas ständiga överklaganden orsakar orimliga förseningar säger Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

- Vi tycker att nu räcker det! 1996 beslöts det att Botniabanan ska byggas, och nu är vi framme vid 2005. Det har snart gått tio år och det är en oacceptabel längd på en planeringsprocess, säger Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

Två alternativ har tagits fram när det gäller Botniabanans sista mil järnväg in till Umeå, en östlig dragning och en västlig.

Den östliga dragningen har setts som den mest lämpliga av så gott som alla instanser, Först av regeringen, sen av EU-kommssionen, Naturvårdsverket, Umeå och kommunerna runt Umeå och Länsstyrelsen i Västerbotten.

För kommunerna runt Umeå är Botniabanan viktig för pendlare som har sina jobb i Umeå och den västliga dragningen skulle betyda att restiden blir längre och att tågen inte skulle åka förbi ett antal större arbetsplatser i centrala Umeå.

Motståndet mot den östliga dragningen har kommit från bland annat Svenska Naturskyddsföreningen eftersom järnvägen då delvis skulle gå igenom Umeälvens delta, ett så kallat Natura 2000-område som anses viktigt för bland annat fågellivet och som enligt miljölagen ska vara skyddat.

Kommunalråden i kommunerna runt Umeå har nu gemensamt skrivit en debattartikel där dom kräver att bygga den östliga dragningen genomförs och att miljöorganisationerna slutar fördröja bygget.

- Det ger ingen nytta för vare sig ekologin, ekonomin eller utvecklingen av samhället om man hela tiden bara överklagar och överklagar och inte konstaterar att nu är det så här, säger Elvy Söderström.

Kristina Hörnberg Lindgren är juridiskt biträde för Naturskyddsföreningen. Hon tycker att kritiken är obefogad, det är inte vi som orsakat alla förseningar menar hon

- När regeringen har begärt kompletteringar så har det tagit tid och sen har det också tagit tid när regeringen vänt sig till EU-kommissionen, och det har ju inget med dom ideella organisationerna att göra. All den tid man säger att det har tagit för att överklaga har jag svårt att se.

Reporter Sven Rönnqvist