Arlas planerade sammanslagning sprack

Det blir ingen sammanslagning mellan Arla Foods och och det holländska mejeribolaget Campina. Efter långa förhansdlingar sprack den planerade fusionen på torsdagen och Arlas svenske vd Åke Modig avgår.

Det blir ingen svensk-dansk-holländsk yoghurt gjord efter det här, kan man säga. Det sprack nämligen efter fyra månaders förhandlingar mellan svensk-danska Arla Foods och det nederländska mejeriföretaget Campina.

Arla Foods drar sig ur alla planer på en fusion. Orsaken är att parterna inte har kunnat enas om ett gemensamt upplägg, som det heter.

Nu slutar också Arla Foods koncernchef Åke Modig, helt enligt tidigare planer som innebar att han skulle sluta när fusionsprocessen var färdig.

Skulle ha blivit störst i världen
Om fusionen hade blivit av skulle resultatet ha blivit ett av världens största medlemsägda mejeriföretag med 28 000 anställda, 21 000 medlemmar och en årsomsättning på 90 miljarder svenska kronor.

Samordningsvinsten beräknades när planerna presenterades till 1,2 miljarder kronor.

Arla Foods väljer nu en egen väg. Styrelsen presenterar en strategi där export av specialost står i fokus. Styrelsen betonar även vikten av att fortsätta utvecklingen av nya produkter.

Arla koncentrerar sig på Norden
Enligt strategin ska Arla Foods koncentrera sig på Norden och Storbritannien, men också på olika exportprodukter.

Som ett fokusområde anges olika typer av ostar på export till Tyskland, Spanien, Nederländerna och Grekland. Ambitionen är också att bli marknadsledare på mjölkpulver i vissa utvalda geografiska områden.

Tidningen Jyllands-Postens nätupplaga uppger att det var bland annat osäkerhet beträffande värdet av Campinas eget kapital som knäckte fusionsplanerna. En stor del av det egna kapitalet utgörs av medlemsbevis, som kan inlösas när en medlem lämnar företaget.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se