Giftiga jordmassor flyttas vid naturområde

Botniabanan AB planerar att flytta tiotusentals ton miljöfarliga jordmassor från Natura 2000-området söder om Umeå, och deponera det på privatmark strax utanför området. I går fick länsstyrelsen, Umeå kommun och några markägare en första information i så kallat tidigt samråd.

Det miljöfarliga avfallet är jordmassor som är normal jordbruksmark på slättlandet söder om Umeå - så länge man inte gräver för djupt.

Men den här jordtypen, som också kallas svartmocka, släpper ut svavelsyra om den grävs om och det faller regn eller snö på.

I tisdags hade Botniabanan möte med länstyrelsens och Umeå kommuns miljöavdelningar - på kvällen också med fyra markägare av en lång rad som berörs av schaktningarna av jord på den östliga bansträckningen Stöcke - Umeå Östra. Det är hela 400.000 kubikmeter jord som skall grävas ur - och av det är 43.000 denna giftiga svartmocka. Svartmockan skall blandas upp med kalk efterhand som högarna läggs upp. Annars lakas svavelsyran ur jorden och försurar marken nedanför de här 5 meter höga högarna på sammanlagt 18 ha mark eller 36 fotbollsplaner.

Nu är det markägarna som skall lämna sina synpunkter före den 5 maj. Umeå kommun skall också tycka. Men det är länsstyrelsens miljöenhet som avgör om det här är ett mindre miljöproblem eller om det handlar om betydande miljöpåverkan - då det blir fråga om att fler erbjuds möjlighet att komma med synpunkter.

Reporter Tommy Engman