Fler operationer i Sala

En ortoped och en handkirurg som idag är verksamma i Uppsala vill hyra en operationssal vid sjukhuset i Sala tre dagar i veckan för att operera patienter från både Västmanlands och Uppsala län, rapporterar SR Västmanland.
I ett brev till landstinget i Västmanland ansöker man om ett vårdatal för att kunna förverkliga planerna. Läkarna konstaterar att det vårdavtal som finns mellan landstingen i Västmanlands och Uppsala län har inneburit en strid ström av patienter till Uppsala. Nu vill de båda läkarna vända på den strömmen. Genom att dra igång en omfattande operationsverksamhet vid sjukhuset i Sala med upp till 24 ingrepp i veckan blir väntetiden kortare för patienter från såväl Västmanland som Uppland. I första hand räknar man med att den opererade kan åka hem samma dag men viss eftervård på avdelning kan bli aktuell. Därför vill man disponera en operationssal och ha tillgång till eftervård. Fot, knä, armbåge och handledsoperationer kan bli aktuella om landstinget Västmanland säger ja till att hyra ut operationssal på Sala lasarett.