Hallå Skåne

Polisen ska avge medborgalöften

11 min

Polisen ska bli mer lokala och polisarbetet ska förankras bättre i lokalsamhället. Det menar Tomas Rosenberg, blivande chef för område Mitt i region Syd är syftet med den stora omorganisation som polisen sjösätter vid årsskiftet. 

Vid årsskiftet blir polisen en myndighet och samtidigt delas landet in i flera regioner och lokalpolisområden. Område Mitt - som Tomas Rosenberg blir chef för - omfattar nordöstra Skåne, delar av Blekinge och delar av Småland. 

Rosenberg menar att polisen kommer att arbeta mer med lokala medborgarlöften för att polisens arbete ska förankras bättre nära invånarna.