Förslag om nordiskt samarbete kring arbetspraktik

1:10 min

Låt ungdomarna åka till ett nordiskt grannland för att göra arbetspraktik. Så lyder ett av de förslag som skulle kunna hjälpa länder i Norden som drabbats hårt av ungdomsarbetslöshet, en fråga om stöts och blöts för fullt under Nordiska rådets pågående möte i Stockholm.

Innan de nordiska länderna kan släppa i väg ungdomar till arbetspraktik till grannländerna återstår dock en del svårigheter att ta sig förbi. De menar Annika Rosing, avdelningschef på Nordiska Ministerrådet:

-- Just nu diskuteras bland de nordiska länderna hur man skulle kunna göra. En möjlighet skulle ju vara att göra någon form av pilot för att pröva ut så att man kan se hur man skulle kunna lösa dom här olika hindren, säger hon.

Med 22 procent har Sverige den högsta ungdomsarbetslöshet i Norden. Sverige är det land som tillsammans med Finland skulle ha stor nytta av ett gränsöverskridande samarbete om praktikplatser.

Ser man till hela Norden så riskerar så många som 10 procent, vilket motsvarar 300 000 ungdomar, att helt hamna utanför samhället i framtiden på grund av bristande utbildning och arbetslöshet, visar Nordiska ministerrådets utredningar.

Men svårigheter att hitta praktikplatser, försäkringsfrågor och vem som ska ha kontrollfunktionen är några av hindren som har stoppat praktik över dom nordiska gränserna, liksom nationella lagar och olika sätt att implementera EU:s regler. Men det kan finnas lösningar säger Annika Rosing:

– Det som är mest troligt är att man kanske kan göra bilaterala avtal mellan länderna. Det vill säga man kan inte hitta en nordisk lösning som passar alla dom nordiska länderna utan det krävs bilaterala avtal isåfall. Men allt det här diskuteras just nu och ingenting är bestämt, säger hon.