Sverige

Fler flyktingbarn till landets kommuner

2:12 min

Det har kommit fler ensamkommande flyktingbarn till Sverige än vad Migrationsverket räknat med. Migrationsverket kommer att anvisa barn direkt till kommunerna, enligt ett nytt turordningssystem.

Migrationsverket beräknar att det nya turordningssystemet, som ställer högre krav än tidigare på kommunerna, kommer att träda i kraft inom några veckor.

 – Vi närmar oss punkten där samtliga kommuner har uppfyllt sitt fördelningstal, säger Richard Svanegård på Migrationsverket.

Kommunplacering av ensamkommande flyktingbarn kan avgöras direkt om barnet har anknytning till en familj på en viss ort, eller genom särskilda överenskommelser mellan enskilda kommuner och Migrationsverket.

Merparten av barnen placeras enligt de fördelningstal som Migrationsverket gjorde upp i början av året.

Fördelningen tar hänsyn till flera faktorer, som bland annat befolkningsstorlek och hur många flyktingar kommunen tagit emot hittills.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt i år. Många kommer från Eritrea och Afghanistan. När kvoterna blir fyllda, vilket enligt Richard Svanegård förmodligen sker i början av november, kommer placeringen gå in i en ny fas.

Då får kommunerna får ta emot ett barn i taget. Första barnet får komma till den största kommunen, Stockholm, sedan fortsätter turordningen genom alla kommuner ner till den minsta, Bjurholm.

Sedan börjar man om från Stockholm igen. Det här nya turordningssystemet är nytt i lagen för i år.

– I stort har den nya lagstiftningen tagits emot bra av kommunerna, med en förståelse för att barnen ska få veta fort vilken kommun som har ansvaret, säger Richard Svanegård.

Richard Svanegård säger att Migrationsverket kommer skicka ut ett nyhetsbrev till kommunerna nu i dagarna, där de meddelar om det rådande läget och att det nya systemet snart kommer att träda i kraft.

Göran Dahlström, socialdemokratisk kommunordförande i Katrineholm, reagerar negativt på att kommunen nu kommer behöva ta emot fler flyktingbarn än vad som tidigare var beräknat.

Han menar att kapaciteten inte räcker till.

– Den beredkapen vi har, om det inte finns plats för hem för vård eller boende, så får vi säga nej. Vi har ju ingenstans att göra av människor. Den åsikten kommer finnas hos flera kommuner som inte klarar det här, säger Göran Dahlström, ordförande i Katrineholms kommunstyrelse.