Skötte egna utbetalningar - sparkades

En person har i veckan sagts upp på Försäkringskassan i Blekinge efter att det har kommit fram att kvinnan har gjort utbetalningar till sig själv.

Det var efter en genomgång av ärenden gjorda under perioden juli 2003 till juli i fjol som det uppdagades.

Enligt Rolf Lindberg, direktör på försäkringskassan i Blekinge, var det pengar som kvinnan hade rätt till. Men hon bröt mot relgerna som säger att anställda inte får handlägga egna ärenden. Kvinnan sas upp men någon polisanmälan gjordes aldrig.

Ytterligare en person är anmäld till personalansvarsnämnden för att ha tittat på uppgifter som rör henne själv. Ärendet är under behandling.