Ekonomisk jämställdhet långt borta

Den som väntar på att jämställdhet ska uppnås mellan kvinnor och män inom ekonomin och arbetslivet, måste vara beredd att vänta länge. Medan det så kallade gendergapet mellan könen minskar förhållandevis snabbt inom områden som hälsa och utbildning — kommer det dröja ända till 2095 innan ojämlikheten i arbetslivet, och därmed ekonomin, utraderats.

Det slår organisationen World Economic Forum (WEF) fast i en rapport som publiceras på tisdagen.

WEF började 2006 att årligen sammanställa en global genderrapport om hur inkomster, tillgångar och möjligheter fördelas mellan män och kvinnor i världens länder. I den första rapporten bedömdes kvinnor ligga på 56 procent i förhållande till männen och i årets rapport har kvinnorna segat sig upp till 60 procent enligt de mätmetoder och variabler som organisationen använder.

Baserat på dessa siffror och mätmetoder kommer det enligt ett uttalande från WEF "att ta 81 år för världen att stänga detta gap totalt".