Ny chef för kammarätten

En ny chef har utsetts i Kammarrätten i Sundsvall. Regeringen har utsett Lennart Grufberg, som idag är ordförande i revisorsnämnden.
Lennart Grufberg har arbetat länge i statens tjänst i bland annat finsnadepartementet och länsstyrelsen i Stockholm. Ordförandeposten i revisorsnämnden har han haft sen 1995. Nu blir han alltså chef på kammarrätten i Sundsvall.