Ingrid Samuelsson – pionjär i radio

60 min

Ingrid Samuelsson var en av radions stora pionjärer. En stillsam iakttagare som förde in vardagen på ett helt nytt sätt i radion på 1940-talet. Hon förde också in kvinnors verklighet i en radio som dittills varit dominerat av män.